Так само як свобода людини залежить від виконання Дванадцяти Кроків, свобода групи – від дотримання Дванадцяти Традицій, так і свобода структури обслуговування визначається Дванадцятьма Концепціями. 

 1. Для виконання головної мети нашої співдружності сімейні групи Нар-Анону об’єдналися, щоб створити структуру, яка розробляє, координує і підтримує обслуговування в інтересах Нар-Анону в цілому. 
 2. Заключне  рішення і керівництво над структурами обслуговування залишається за сімейними групами Нар-Анону. 
 3. Сімейні групи Нар-Анону делегують кожній структурі обслуговування повноваження, необхідні для виконання покладених на неї обов’язків. 
 4. Ефективне керівництво високо цінується в Нар-Аноні. При виборі тих, кому довіряється служіння, слід враховувати лідерські якості. 
 5. Для кожної структури обслуговування повинні бути чітко визначені обов’язки, сфера діяльності і звітність. 
 6. Групова свідомість – духовний спосіб, за допомогою якого ми запрошуємо люблячу Вищу Силу впливати на наші рішення. 
 7. Кожен  член будь – якої  структури обслуговування несе повну  відповідальність за діяльність цієї структури і  зобов’язаний брати участь у прийнятті  рішень. 
 8. Регулярний двосторонній зв’язок необхідний для виконання всіх Концепцій, а також для чесного і ефективного обслуговування. 
 9. Кожна структура обслуговування зобов’язана уважно розглядати всі точки зору в процесі прийняття рішень. 
 10. Будь-який член структури обслуговування, який вважає, що йому завдано особистої шкоди  в цій структурі, може без  побоювань звернутися до її групової свідомості. 
 11. Кошти Нар-Анону використовуються для нашої головної мети – нести звістку, і повинні витрачатися ефективно. 
 12. Відповідно до духовної природи програми Нар-Анону кожна наша структура повинна бути обслуговуючою, а не керуючою.