Асамблея є життєво важливою сполучною ланкою між групами та регіональними структурами. На асамблеї формується політика та межі регіону, обговорюються та приймаються рішення щодо пропозицій від груп, підкомітетів та Регіональних комітетів обслуговування (РКО), доводяться до відома річні звіти підкомітетів та РКО, заслуховується доповідь делегата Всесвітньої конференції обслуговування (ВКО).

Особливості асамблеї Нар-Анону:

– Планові асамблеї проводяться 1 раз на рік, крім цього можуть скликатися позапланові асамблеї;

– раз на 3 роки проводиться виборна асамблея;

— в асамблеях беруть участь члени РКО, делегат та заступник делегата на ВКО, представники груп з обслуговування (ППГО) регіону та голови підкомітетів, а також усі члени Нар-Анону;

– Право голосу мають тільки ППГО або їх заступники.