Мета підкомітету – організувати систематичне інформування громадськості про те, що члени сімей і друзі наркоманів можуть знайти допомогу в Нар-Аноні. 

Завдання підкомітету – організувати в своєму регіоні поширення звістки про нашу співдружність, слідуючи принципам, Крокам, Традиціям і Концепціям Нар-Анону, не порушуючи чинного законодавства. 

ВІДКРИТІ СЛУЖІННЯ В ПІДКОМІТЕТІ З ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ

Заступник голови:

– разом з Головою координує роботу Підкомітету;

– повинен бути готовий стати Головою після закінчення терміну служіння чинного Голови. У тому випадку, якщо Голова не в змозі виконувати свої обов’язки до закінчення терміну повноважень, заступник стає Головою на термін, що залишився до проведення виборів на Підкомітеті.

Секретар:

– веде протоколи зборів, робить електронну розсилку протоколів;

– формує порядок зборів, робить її електронну розсилку;

– здійснює розсилку всіх матеріалів за запитом посадових осіб;

– формує і веде архів всіх документів, таких, як протоколи, звіти, листи та ін., І передає їх для зберігання на домені українського сайту Нар-Анону;

– веде облік відвідуваності посадових осіб і членів Підкомітету на зборах.

Координатор по заходам (семінари, тренінги і т.д.):

– планує і організовує проведення заходів;

– запрошує спікерів;

– складає план заходів на рік;

– інформує про заходи всіх зацікавлених осіб;

– формує і веде архів заходів, який передає секретарю Підкомітету.

Технічний ведучий:

– здійснює проведення зборів Підкомітету через програму скайп.

– підключає членів Підкомітету в чат скайп-зборів, а також відстежує їх знаходження в чаті протягом проведення зборів;

– координує початок, саме проведення, а також завершення зборів.

Відповідальний за зв’язок з СГН (листоноша):

– налагоджує двосторонній зв’язок з СГН;

– після отримання листа з анкетою кандидата, передає цю анкету технічного ведучому для включення кандидата в чат Підкомітету;

– за дорученням Голови формує робочу групу в чаті скайпу, яка видаляється відразу ж по завершенні роботи;

– створює чат для членів Підкомітету в програмі WhatsApp, скайп чи іншій програмі, в який підключає нових членів і з якого видаляє тих, у кого закінчився служіння;

– пересилає всі наявні матеріали по ІГ за запитом СГН;

– повідомляє про вакансії по служінню в Підкомітеті;

– інформує СГН, РКО / ОКО, профільні Комітети про майбутні заходи. Все листування здійснюється через офіційні скриньки Нар-Анону.

Кваліфікаційні характеристики: досвід служіння в групах, обласних (Регіональних) структурах не менше 1 (одного) року. 

Редактор:

– редагує і править всі матеріали Підкомітету.

Кваліфікаційні характеристики: знання української мови, знання традицій і Концепцій служіння, служіння на групах не менше 2 (двох) років. Обирається строком на 3 (три) роки.

Засідання Підкомітету відкриті. На них можуть бути присутніми будь-які члени Нар-Анону з правом висловлювання, але без права голосу.

Засідання проводяться один раз на місяць у перший четвер о 20.00

По всім питанням можна звертатись outreachukraine@gmail.com